VAN KHÓA ỐNG 16mm

 20.000

DÙNG ĐỂ NỐI-KHÓA CHO ỐNG HDPE16mm.