ỐNG CẤP HDPE 6mm

 4.000

DÙNG CẤP NƯỚC TỪ ỐNG 16mm TỚI ỐNG THỦY CANH.