ỐNG CẤP HDPE 16mm

 5.000

DÙNG CẤP NƯỚC TỪ MÁY BƠM LÊN GIÀN THỦY CANH.